Imagen: 
Pasarela Atsushi Nakashima
Pasarela Atsushi Nakashima
Sabor de la Imagen Móvil: 
Foto Horizontal
Tomada por: 
EFE